Та хэр эмэгтэйлэг хүн бэ? Өөрийгөө сонжоод үзээрэй.

Асуултын доорх хувилбаруудаас сонгосноор дараагаар асуулт гарч ирнэ.