Дэлхийн түүхэнд өөрийн гайхамшигт түүх, ул мөрийг үлдээсэн бүсгүй цөөнгүй. Тэдний зориг, тэвчээр, ухаан дэлхий дахинаа олон өөрчлөлтийг авчирсан төдийгүй өөрсдийг нь мундаг удирдагчид болгож чадсан юм. 

Энэхүү сорил нь таныг дэлхийн бүсгүйчүүдийн төлөөллийг хэр сайн мэддэг эсэхийг шалгах болно. 

Өөрийгөө сориорой.