Асуулт тус бүрийн дор буй хариултуудаас сонгож, өөрийгөө сонжоорой.