Сар шинийн баярын өдрүүдийн амралт болон аюулгүй байдалтай холбоотойгоор авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар Цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлэл хийж байна.

Мэдээллийг дүрс бичлэгээр шууд дамжуулж байна.