Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлж, 320 мянган төгрөг болгож буй талаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг мэдээлэл хийж байна. 

Тус шийдвэрийг ирэх оны нэгдүгээр сарын 1-нээс дагаж мөрдөнө. 

Сайдын мэдээллийг бүрэн эхээр нь хүргэе.