Улаанбаатар хотын орон сууцны үнэ 2023 оны 7 дугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 7.8 хувиар өсөж, өмнөх сараас 0.3 хувиар буурсан байна. 2023 оны 7 дугаар сард шинэ орон сууцны 1 метр квадрат талбайн дундаж үнэ 3.69 сая төгрөг болж, Хан-Уул дүүрэгт хамгийн өндөр буюу 3.91 сая төгрөг байжээ. 

2023 оны 7 дугаар сард хуучин орон сууцны 1 метр квадрат талбайн дундаж үнэ 3.40 сая төгрөг болж, Чингэлтэй дүүрэгт хамгийн өндөр буюу 4.05 сая төгрөг байжээ.