Уралдаанч хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдыг хамгаалах үүднээс иргэд, уяачдын зүгээс зохион байгуулж буй хориглосон уралдаан, сунгааны талаарх мэдээллийг Хүүхдийн тусламжийн 108, Цагдаагийн 102 утсанд мэдээллэж хамтран ажиллана уу!!!