Цар тахлын нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор энэ оны долдугаар сарын 1-нийг хүртэл үзүүлж буй хөнгөлөлтийг хугацаанд нь зогсооно гэдгийг мэдэгдлээ. 

Сангийн сайд Б.Жавхлан мэдэгдэлээ:

Сүүлийн хагас жилийн хугацаанд  хүүхдийн мөнгийг нэмэгдүүлж, ус, цахилгаан, дулааны төлбөрийг тэглэсэн. Мөн татварын хөнгөлөлт, торгуулийг тэглэсэн. Энэ хөнгөлөлтүүд ирэх сараас бүгд зогсоно. Цар тах эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар эрсдэлийн цогц шинжилгээ хийж, цаашид хэрхэх вэ гэдгээ тодохройлох болно. Одоогийн нөхцөл байдлыг харахад бидэнд шилжилтийн үе хэрэгтэй гэдэг нь харагдаж байна. Гэхдээ ямар түвшинд байх вэ гэдгийг одоо шууд хэлэхэд хараахан эрт байна" гэж хэллээ.

 

.