Монгол Улс 21 аймаг 330 сумтай. 

21 аймгийн төвийг нэрлэх энэхүү энгийн тестэд олон хүн бүдэрдэг. Та өөрийгөө сориод үзээрэй.