Мэдээллийн технологийн инженерүүдийн ур чадварыг үнэлэх, дээшлүүлэх, энэхүү мэргэжлийн чиглэл бүрд шаардагдаж буй чадварын түвшинг тодорхойлох зорилготой мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл явагдаж байна. Энэхүү шалгалтыг Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркаас зохион байгуулж байна. 

МТИШ нь мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт гэсэн үндсэн хоёр төрөлтэй бөгөөд энэ чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулагдсан юм. 

Мөн мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажиллаж буй төрийн болон хувийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, инженерүүд уг шалгалтыг өгөх боломжтой. 


Энэхүү шалгалтад бэлтгэх сургалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулъя.

Бүртгэлийн хугацаа: 2023.03.01-27

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2023.03.13 –17, 03.27-04.14-ний хооронд /18:30 – 20:30/

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк Онлайн бүртгэл: Паспорт шалгалтад бэлтгэх сургалт, Суурь шалгалтад бэлтгэх сургалт

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2023.04.14-нийг дуустал. Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2023.04.30

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99539790 дугаараас лавлана уу.