Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркаас мэдээллийн технологийн чиглэл бүрээр мэдлэг олгох сургалт явуулах гэж байна. 

Суралцагч өөрийн түвшнээ тодорхойлон дараах бүлэг бүрээс сонгож суралцах боломжтой.

Сургалтад бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРНА УУ.

 Хоёрдугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал бүртгэх бөгөөд сургалт ирэх гуравдугаар сарын 1-нээс эхлэх юм байна.

  • Сургалтанд хамрагдагсад сургалтын явцад 60-аас дээш оноотой суралцаж байж сертификат гардан авна.
  • Сургалтын төлбөрийг сургалт эхлэхээс өмнө төлсөн байна.
  • Сургалтын бүртгэл сургалт эхлэхээс 24 цагийн өмнө хаагдана.