Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу хүүхдийн эрхийг хангах, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн нөөц баялгийг дайчлах, салбар дундын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, холбогдох төрийн байгууллагад чиглэл, хуулийн этгээдэд зөвлөмж өгөх чиг үүрэг бүхий Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд 2022 оны 2-р сарын 21-ны өдрийн 23 дугаар захирамжаар шинэчлэн баталсан юм. 

Тус зөвлөлийн ээлжит хуралдаан өнөөдөр Төрийн ордонд зохион байгуулагдлаа. 

Хуралдааныг Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн дэд тэргүүн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа удирдаж, “Хүүхдийн эрхийг хангахад салбар дундын хамтын ажиллагаа, үр дүн, тулгамдаж буй асуудал” сэдвээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.Зулпхар,  “Хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдал, статистик үзүүлэлт” сэдвээр Үндэсний статистикийн хорооны дарга Б.Батдаваа, “Хүүхдийн цогц хөгжлийн онцлог I шатны судалгааны үр дүн” танилцуулгыг Боловсролын хүрээлэнгийн судлаач С.Санжаабадам, зөвлөлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны дарга, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Г.Батдорж нар тус тус хэлэлцүүллээ. 

Үндэсний зөвлөлийн төлөвлөгөөнд хүүхдийн эрхийг хамгаалах салбар дундын хамтын ажиллагаа, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хууль тогтоомж,  эрх зүйн орчныг сайжруулах, хүүхдийн төлөөх хөрөнгө оруулалт, бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэх, хүүхдийг аливаа хүчирхийлэл, дарамт, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх хүрээнд 28 арга хэмжээг тусган, салбар дундын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэхээр баталлаа. 

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн дэд тэргүүн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа хуралдаанаас гарсан шийдвэр тогтоолыг  танилцуулж,  Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн хурлыг идэвхжүүлж нийслэл, дүүрэг 21 аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөл хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, үндэсний зөвлөгөөнийг орон нутаг бүрт эцэг эх асран хамгаалагчдын оролцоотой зохион байгуулах чиглэл болголоо.