Нийслэлийн засаг дарга С.Батболд өнөөдөр Богд хаант Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Сайн ноён хан Т.Намнансүрэнгийн 1914-1919 онд амьдарч байсан, Монголын түүх, соёлын дурсгал болох "Гоожингийн өндөр"-ийг нийслэлийн өмчид эгүүлэн авах захирамж гаргалаа.

Тус албан бичигт:

"Нийслэл Улаанбаатар хотын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, Ерөнхий сайд Т.Намнансүрэнгийн амьдарч байсан 2 давхар барилга /Гоожингийн өндөр/-ийг нийслэлийн өмчид эгүүлэн авах, анхны хэлбэр хийц, бүтээцийг алдагдуулахгүйгээр сэргээн засварлах ажлыг хариуцан зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг хавсралт ёсоор байгуулсугай" гэжээ