Монгол улс НҮБ-д элссэний 60 жилийн ойн хүрээнд Тогтвортой Хөгжилд Хөтлөх 17 алхам аянг залуусын дунд Тогтвортой Хөгжлийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор United Nations Youth Advisory Panel in Mongolia - UNYAPтай хамтран хэрэгжүүлж байна.

5-р зорилго "Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах"

Чанартай боловсролыг дэмжихийн тулд боловсролын талаар ташаа ойлголтуудыг юун түрүүнд хаях хэрэгтэй. 

Онц дүнтэй бол сайн сурагч, сайн ба муу мэргэжил гэсэн ялгаварлах хандлагуудаас зайлсхийх нь залуусын зүгээс хийж болох энгийн бөгөөд эхний алхам юм.

Хүн бүр өөрийн хийж чаддаг зүйл, авъяас чадвартайг хүндэтгэн боловсролын ялгаа, түүнээс үүдэх ташаа ойлголтуудыг өөрчилье! Хэрэггүй мэргэжил гэж хаана ч байхгүй шүү дээ.