Америкийн "Big Organic" олон нийтэд үйлчлэх төрийн бус байгууллагаас органик болон генийн инженерчлэлээр бүтсэн өндгийн ялгааг харьцуулан дэлгэжээ. 

Дэлхий нийтэд энэ асуудал өмнө хоёр жилийн өмнөөс асуудал дагуулж эхэлсэн ч үйлдвэрлэгч орнууд үүнийг үгүйсгэсээр ирсэн байдаг юм. Судалгаагаар энэхүү өндгийг ялгаж үзэхийн тулд чанахыг санал болгожээ. 

Ингээд органик буюу хиймэл биш өндөг шаргал өнгөтэй байхад генетикийн  хувиргасан амьд организм буюу GMO-өөр бүтсэн өндөг саарал өнгийг давхаргатай цайвардуу шаргал өнгөтэй болж ялгагдаж байжээ.