Интернэт хөтөч хэрэглэх үед кэйбоард shortcut буюу командуудын тусламжтай илүү хялбар бас хурдтай хүссэн үйлдлээ хэрэглэх боломжтой. 

Хөтөч бүр өөрийн гэсэн командтай. Хамгийн түгээмэл ашиглагддаг Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge болон Safari хөтчүүдэд ашигладаг түгээмэл командуудыг хүргэж байна.

Windows

MacOS

Тайлбар

Ctrl+T

Command+T

Шинэ Tab нээх

Ctrl+N

Command+N

Шинэ цонх нээх

Ctrl+Tab


Tab-уудын хооронд зүүнээс баруун тийш шилжих

Ctrl+Shift+Tab


Tab-уудын хооронд баруунаас зүүн тийш шилжих

Ctrl+Shift+T

Command+Shift+T

Хамгийн сүүлд хаагдсан Tab-ийг ахин нээх

Alt+Зүүн тийш товч


Өмнө нь зочилсон вэб хуудас руу буцах

Alt+Баруун тийш товч


Дараа нь зочилсон вэб хуудас руу шилжих

Ctrl болон + тэмдэг

Command болон + тэмдэг

Тухайн хуудсын хэмжээг томруулах

Ctrl болон - тэмдэг

Command болон - тэмдэг

Тухайн хуудсын хэмжээг багасгах

Ctrl болон 0 тэмдэг

Command болон 0 тэмдэг

Хуудасны хэмжээг хэвийн хэмжээтэй болгох

Ctrl болон D үсэг

Command болон D үсэг

Сүүлд зочилсон вэб хуудсыг bookmark-д хадгалах

Ctrl болон F үсэг

Command болон F үсэг

Сүүлд зочилсон Tab болон цонхыг хаах

Ctrl болон W үсэг

Command болон W үсэг


Ctrl болон L үсэг

Command болон L үсэг

Тухайн вэб хуудасны линкийг идэвхжүүлэх

Ctrl+Alt+Enter

Command+Alt+Enter

Та ямар нэгэн сайтын нэр бичихэд урд нь "www" харин ард нь ".com" автоматаар бичигдэн тухайн сайт руу орох болно

Ctrl+Shift+Delete

Command+Shift+Delete

Зочилсон хуудсуудынхаа түүхийг устгах тохиргоо гарч ирнэ

Spacebar


Тухайн вэб сайтыг доош нь гүйлгэх болно

Shift+Spacebar


Тухайн вэб сайтыг дээш нь гүйлгэх болно

Ctrl болон P үсэг

Command болон P үсэг

Тухайн хуудсыг хэвлэх тохиргоо гарч ирнэ