Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага аялахад тохиромжтой улсаар Монголыг тодруулжээ

Аялал жуулчлалын салбар нь 2017 онд 1.3 тэрбум ам.долларын орлого олж дэлхийн нийт экспортийн 3 дахь тэргүүлэх ангилал болсон гэж НҮБ-ын харъяа Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас зарласан.
Тэгвэл Монгол Улсыг зорих жуулчдын тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж 2017 онд 470 орчим мянга байсан бол 2018 онд 600 орчим мянгад хүрснийг Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага онцолж, Монгол улсын аялал жуулчлалын салбар хурдацтай хөгжиж байгааг мэдээлсэн байна. Мөн тус байгууллагаас аялахад нэн тохиромжтой улсаар Монголыг тодруулжээ
Мөн Форбес сэтгүүлээс 2019 оны дэлхийн шилдэг 10 зорин очих газрын нэгээр, Insider сэтгүүлээс бал сараа тэмдэглэх 13 шилдэг зорин очих газрын нэгээр Монголыг зарласан байна.