"National blockchain platform"-ийн нээлт боллоо.

Нээлтийн үйл ажиллагааны фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.