“Миний анхны робот-3” сургалт, арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Үйл ажиллагааны фото сурвалжлага: