Монгол Улсын хэмжээнд их, дээд сургуульд элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар, мэдлэгийн түвшинг тогтоох зорилготой “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт” энэ сарын 17-нд эхэлнэ.

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт дөхөж буйтай холбоотойгоор Боловсролын үнэлгээний төвөөс ЭЕШ өгөгчдөд зориулсан зөвлөмж гаргасныг хүргэж байна.

Шалгуулагчид шалгалт өгөхөөр ирэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  • Иргэний үнэмлэх /төрсний гэрчилгээ, түүнтэй адилтгах бичиг баримт/
  • Бүртгэлийн хуудас
  • Суудлын хуваарь /хэвлэмэл байдлаар/
  • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ


Шалгуулагчдын хувьд урт хугацааны турш маш сайн бэлдсэн ч зарим нэг бэлтгэлгүй байдлаас болж алдаа гаргаж, урт хугацааны хөдөлмөрөө талаар болгох тохиолдол бий. 

Шалгуулагчдын гаргадаг зонхилох алдаа болоод, бэлтгэлээ хэрхэн хангах ёстой талаарх зөвлөмж мэдээллийг хүргэж байна.

  • Хариултын хуудас бөглөхдөө тоот мөр алгасан зөрүүлэхгүй байх
  • Сэтгэл зүйгээ бэлдэн тайван, хянамгай байх
  • Шалгалтын өмнө тохиромжтой хоол хүнс хэрэглэх
  • Их хэмжээний шингэн уухгүй байх
  • Өмнөх өдөр нь сайн унтаж амрах
  • Биедээ тохиромжтой, анги тасалгааны хэмд тохируулан хувцаслах


2019 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь

Эх сурвалж: Боловсролын үнэлгээний төв