ЕБС-ийн I-XII ангийн суралцагчдад зориулсан цахим сорилын систем /soril.eec.mn/ ажиллаж эхэлжээ. Тодруулбал өөрийгөө сорихыг хүссэн сурагч бүр тус систем рүү регистрийн дугаараараа нэвтрэн орж, хувийн мэдээллээ баталгаажуулан, Монгол хэл, Математикийн хичээлээр I, II улиралд эзэмшсэн мэдлэгээ бататгах, сорих, түвшнээ тодорхойлох боломжтой.


Суралцагчид мэдлэг, чадварын түвшнээ тогтоох тус цахим системд өөрийн хүсэлтээр, үнэ төлбөргүй хамрагдах боломжтой бөгөөд сорилын үр дүн суралцагчдад ерөнхий ба даалгавар бүрээр шууд харагдаж, эцэг эх, асран хамгаалагчдад и-мэйл хаягаар нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл очих аж.


Эх сурвалж: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам