Багш нар цалингаа нэмүүлэхийг шаардаж, есдүгээр сарын 21, 26-ны өдрүүдэд сануулах ажил хаялт зарласан. Ажил хаясан өдрүүдийн цалинг нөхөн олгох үүрэг бүхий албан бичгийг БСШУС-ын сайд Төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсвийн шууд захирагч нарт хүргүүллээ.

Багш ажилтны нөхөн олговрын тухай тус албан бичгийг бүрэн эхээр нь хүргэе.