Байгаль хэдийнээ зүй тогтолын хамгийн дээд үзэмж байдаг. Нүд баясгаж, сэтгэл тайвшируулах, өөрийгөө хамгийн сайн мэдрэх боломжийг байгаль л бидэнд төгсөөр өгч чаддаг.

Таны амрах агшинд зориуллаа.