Ахмадууд амралт, сувиллын "Эрхийн бичиг"-ээ иргэний үнэмлэх, өргөдөл, мөнгө тушаасан баримт бүрдүүлэн харьяа халамжийн хэлтсээс очиж авдаг байсан бол энэ сараас хороон дээрээсээ авах боломжтой болжээ. Манай улсын хэмжээнд 31 сувилал, 27 амралтад настангууд хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлж байна. 

Ингэхдээ ахмадууд дараах материалыг бүрдүүлнэ:

  1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /Эх хувиас хуулбарласан байх/
  2. Мөнгө тушаасан баримт /Иргэн өөрт үлдэх хувийг хуулбарлаж ирсэн байх/
  3. Өргөдөл /Засаг даргаар цохуулсан байх/
  4. Амрах хүсэлтэй амралтын газартайгаа холбогдож, амрах хоногоо баталгаажуулсан байх.