Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас мэдээлж байна.

- Сайн дурын даатгуулагч  шимтгэл тооцох сарын цалин орлогын хэмжээнээс үл хамааран 35700 төгрөгийн шимтгэлээс чөлөөлөгдөнө.


- 3 хүртэлх насны хүүхдээ асарч буй сайн дурын даатгуулагч эх шимтгэл тооцох сарын цалин орлогын хэмжээнээс үл хамааран 31500 төгрөгийн шимтгэлээс чөлөөлөгдөнө.