Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Дүрслэх урлаг & Дизайн

0 0

Э.Цогт: Технологийн шийдлийг энгийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх гүүрийг UXUI дизайнерууд тавьдаг

Шийдэх асуудал нь хэцүү байх тусам UXUI дизайны загвар, шийдэл илүү сонирхолтой гардаг

2022.11.02

Цааш нь үзэх