Засгийн газар өнөөдөр хуралдаж байна. 

Энэ талаар Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албаны дарга Ц.Ганзориг "Өнөөдрийн хуралдаанаар ‪Үндэсний геологийн албыг байгуулах тогтоол батлав.‬ УУХҮ-ийн сайдын батлагдсан төсвийн хүрээнд зохицуулалт хийнэ.‬

‪Газар нутгийн нийгэм-эдийн засгийн байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгөх, ашигт малтмалын нөөц баялгийг тодорхойлох үүрэгтэй" хэмээн мэдээллээ.