Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 3 дугаар сарын 18-наас 4 дүгээр сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 281 компанид хяналт шалгат хийжээ.

Монгол Улсын хэмжээнд уул уурхайн салбарын тусгай зөвшөөрөл авсан нийт 1751 компани байдаг. Эдгээрээс үйл ажиллагаагаа эхлээгүй  561, огт үйл ажиллагаа явуулаагүй 908, үйл ажиллагаа явуулж буй 123, үйл ажиллагаа явуулахаар бэлтгэл ажилдаа орсон 159 компани буй аж. 

Харин шалгалтад хамрагдсан 281 компаниас 29 компанийн үйл ажиллагааг түр зогсоожээ.

Дэлгэрэнгүйг дүрс бичлэгээр хүргэж байна.

Эх сурвалж: МХЕГ