УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийг шинэчлэн баталсантай холбоотойгоор сонгуульд нэр дэвшигчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлэх шаардлагатай болсон.

Иймд 2020 оны УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ цахимаар хэрхэн мэдүүлэх зааврыг дүрс бичлэгээр хүргэж байна.

Нэр дэвшигч нь Авлигатай тэмцэх газрын Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн meduuleg.iaac.mn вэб сайтад нэвтэрч, дараах зааврын дагуу бүртгүүлнэ.

 


Эх сурвалж: АТГ