2020 оны УИХ-ын ээлжит сонгуулиар 14 нам, эвсэл 121 бие даагч гээд нийт 639 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна.

Энэ удаагийн сонгуулийн хамгийн сонирхолтой тоо баримтуудыг хүргэе.

✔Улсын хэмжээнд 2020 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 2,000,624, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 20.7-д заасны дагуу “Түр хасав” тэмдэглээтэй 130,747 сонгогч бүртгэгдээд байна.

✔Монгол Улсад 100 ба түүнээс дээш настай 92 сонгогч байна