Зорчигчдийн тав тухтай нөхцөлийг бүрдүүлсэн авто буудлын стандарт нийцсэн Лавай авто буудал үүд хаалгаа нээжээ.

Үүнтэй холбоотойгоор 2019 оны нэгдүгээр сарын 20-ноос эхлэн Төв, Дундговь, Өмнөговь аймгийн төв болон эдгээр аймгийн сумд руу очих, ирэх нийт 14 чиглэлийн хот хоорондын тээврийн үйлчилгээг Лавай авто буудал руу шилжүүлнэ.

Хот хоорондын дараах 14 чиглэлийг Лавай авто буудал руу шилжүүлнэ.Эх сурвалж: Авто тээврийн үндэсний төв