ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангаас эрх мэдэл бүхий төрийн өндөр албан тушаалтнууд зээл авсан нь ил болж нэлээд шуугиан тарьсан. Үүнтэй холбоотойгоор Сангийн яам Засгийн газрын тусгай сангуудад шалгалт хийж, шалгалтын дүнг өнгөрсөн долоо хоногт Засгийн газарт танилцуулсан.

Харин Засгийн газрын өчигдрийн хуралдаанаар тусгай сангуудад хийсэн шалгалтын дүнг үндэслэн Засгийн газрын тусгай сангуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, зарцуулалтыг оновчтой, үр ашигтай, ил тод болгох, хяналт, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах зорилготой Засгийн газрын тусгай сангуудын талаар авах арга хэмжээний тогтоолыг батлав.

Нийт 29 сангаас долоон санг (Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сан, Эрсдлийн сан, Засгийн газрын өрийн баталгааны сан, Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, Олон улсын хамтын ажиллагааны сан, Монгол судлалын дэмжих сан, Агаарын бохирдлын эсрэг сан) татан буулгах шийдвэр гаргалаа.

Зээл, санхүүгийн дэмжлэг, татаас олгодог Тариалан эрхлэлтийг дэмжих, Мал хамгаалах, Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангуудыг нэгтгэж, Улсын авто замын сан, Боловсролын зээлийн сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангуудын үйл ажиллагааг сайжруулахаар тогтоолоо.

Мөн Нийгмийн даатгалын сан, Нийгмийн халамжийн сан, Ирээдүйн өв сан, Төсвийн тогтворжуулалтын сан зэрэг 16 сангийн үйл ажиллагааг хэвээр үлдээж Засгийн газар 20 тусгай сантай болохоор шийдвэрлэлээ.

Засгийн газрын тусгай сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын тайлангийн дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.