Өнөөдөр өглөөний 8 цагийн байдлаар хонины ястай махны үнэ өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 0.23 хувиар буюу 22 төгрөгөөр буурчээ.

Махны үнийн мэдээлэл

Хүнсний зах 

Бөөний үнэ

Жижиглэнгийн үнэ

Хонины мах 

Адууны мах

Үхрийн мах

Ямааны мах 

Хонины мах 

Адууны мах

Үхрийн мах

Ямааны мах 

1

Хүчит шонхор зах 

5600-6000

5700-6000

6500-7300

6300

7200-8500

8000-8500

8500-10000

7500-9000

        /Эх үүсвэр: ХХААХҮЯ тандалт судалгаа/

2019.09.30-ны өдрийн өглөөний байдлаар Хүчит шонхор зах дээрмахны нийлүүлэлт хэвийн байна. Үнийн хувьд ханш хэвээр байна.  /Хүчит шонхор зах/

Мал, махны нийлүүлэлтийн талаарх мэдээлэл

   /2019.09.28-09.29-ны өдрийн байдлаар/                             

Нэр, төрөл 

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Дайвар түүхий эд

Нийт дүн 

1.

Амьд мал /тол/

0

139

100

1931

541


2711

2

Мах /тн/

1.0

19.1

71.9

60.7

13.0

9.1

174.8

  

 Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар