Нэг чиглэлд, нэг онгоцоор нисэж буй хэрнээ зарим зорчигчийн нислэгийн тийзний үнэ өөр байдаг.

Зорчигч та тийзний үнийг утсаар лавлахад харьцангуй хямд байсан атлаа хэдэн өдрийн дараа тийз худалдан авахаар очиход үнэтэй болчихсон байдаг. Эдгээрийн шалтгаан нь юу вэ?

Тийзний үнэ юунаас хамаарч өөр өөр байдгийг дараах дүрс бичлэгээр хүргэж байна.Эх сурвалж: MIAT