Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлж буй ЦУСНЫ ДАРАЛТ БУУРУУЛАХ эмийн шинэчилсэн жагсаалтыг хүргэж байна.