Өнөөдөр буюу 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ноос эхлэн хөнгөлөлттэй эмийг улс даяар бүх эмийн сангаар олгоно.

Энэ хүрээнд:

- Хөнгөлөлттэй эмийн цахим жорыг зөвхөн өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмчээр бичүүлж авдаг байсан бол одоо бүх шатны эмнэлгийн эмч хөнгөлөлттэй эмийн жир бичдэг боллоо.

- Хөнгөлөлттэй эмээ өөрийнхөө ажил, гэртээ ойрхон аль ч эмийн сангаас авах боломжтой.

- Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт дуусахгүй тул хэрэгцээтэй үедээ эмчдээ үзүүлж цахим жороо бичүүлж болно.

- Эмийн санд өглөө эрт очиж дугаарлан зогсох шаардлагагүй, цахим жорын хүчинтэй байх хугацаанд эмээ авах боломжтой.

Хөнгөлөлттэй эмийн санхүүжилт дуусчихдаг учир сар бүрийн эхний өдөр эрт очиж дугаарлан эмээ авдаг нь тулгамдсан асуудал байсан. Тэгвэл энэ сараас санхүүжилтийг долоо хоног тутам хийх учир иргэд боломжтой үедээ эмчээр эмийн жороо бичүүлж, харъяалал харгалзахгүй аль ч эмийн сангаас авах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, хөнгөлөлттэй эм сарын турш дуусахгүй.

Хөнгөлөлттэй эмийг хэрхэн авах зааврыг хүргэж байна.

1. Эмчид үзүүлэх

Даатгуулагч ЭМДЕГ-тай гэрээтэй бүх шатны эмнэлэгт цаг аван эмчид үзүүлж, оношийн дагуу жор бичүүлнэ.


2. Баталгаажуулалт  

Эмч үзлэг хийгээд шаардлагатай тохиолдолд танд онош тавиад, цахим жороо Ерөнхий нэршлээр бичиж, тус үйлчилгээг үзүүлснийг нотолж, таны хурууны хээг авах болно.  


3. Эмийн санд очих

ЭМДЕГ-тай гэрээтэй өөрт ойрхон аль ч эмийн санд очиж хөнгөлөлттэй эмээ авна. Эрт очиж дугаарлан зогсох шаардлагагүй бөгөөд цахим жорын хүчинтэй хугацаанд эмээ авах боломжтой.


4. Эмийн сангийн үйл ажиллагаа  

Эмийн санч танд эмчийн бичсэн эмийг худалдааны нэршлээр нь авах боломжит сонголтуудын хамт тайлбарлана.


5. Эм олгох, баримт өгөх  

Эмийн санч танд эмийг уух заавар, хадгалах нөхцөлийг тайлбарлаад эмийг и-баримттай хамт өгнө.

Үнийг нь 30-70 хувиар хөнгөлж олгодог хөнгөлөлттэй эмийн жагсаалтыг шинэчилсэн бөгөөд шинэчилсэн жагсаалтыг ЭНД дарж үзнэ үү.

11 дүгээр сарын 02-ноос эхлэн шинэчилсэн жагсаалтын дагуу хөнгөлөлттэй эмийг олгоно.