Иргэд ямар бичиг баримт авахад ямар ямар материал бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг талаарх танд хэрэгтэй мэдээллийг багцлан хүргэж байна.


Эх сурвалж: Иргэний Танхим Хориннайм Хороо