Улсын Дээд шүүх өнөөдөр Ш.Батхүү нарт холбогдох хэргийг хянан хэлэлцэхээр товлон зарлаад байсан билээ. Гэвч Ш.Батхүү өнгөрсөн баасан гаригт гомдлоосоо татгалзсан тул хэргийг хянан хэлэлцсэнгүй.

Шүүхийн шийдвэр:

Улсын Дээд шүүхэд Ш.Батхүү, Ч.Ганзориг, Б.Мөнхжаргал, Г.Амарбат, Г.Алтан, Э.Сүрэн нарт холбогдох хэргийн яллагдагч Ш.Батхүү нь гомдол гаргаж,  2019 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр шүүгчид хуваарилсан байна. Хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хэргийг 2019 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр хянан хэлэлцэхээр товлон зарласан болно.

Гэтэл яллагдагч Ш.Батхүү нь  2019 оны 10 дугаар сарын 4-ний баасан гаригт хяналтын шатны шүүхэд гаргасан гомдлоосоо татгалзах хүсэлт ирүүлсэн тул  Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 40.8 дугаар зүйлийн 1.5, 40.2 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу шүүх бүрэлдэхүүн хэргийг хянан хэлэлцэх үндэслэлгүй гэсэн шийдвэр гаргалаа.

Гомдол гаргагч гомдлоосоо татгалзсан тохиолдолд хуульд заасны дагуу шүүх хэргийг хэлэлцэх боломжгүй юм.