Нийслэлийн Цэргийн штабаас "Оюутан цэрэг"-ийн бүртгэл эхэлж байгаатай холбоотойгоор өнөөдөр мэдээлэл хийлээ.

Монголын оюутны холбооны санаачилгаар хэрэгжиж эхэлсэн "Оюутан цэрэг" хөтөлбөр Цэргийн албаны тухай хуулийн долдугаар зүйлд тусгагдсаны дагуу тав дахь жилдээ хэрэгжих гэж байна. 

“Оюутан цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалтын бүртгэл их, дээд сургуулиудын бакалаврын өдрийн ангид суралцаж байгаа нэгдүгээр дамжааны 18 нас хүрсэн оюутнуудаас сайн дурын үндсэн дээр алба хаах залуусыг их, дээд сургуулийн сургалтын алба, сургуулийн тодорхойлолтоор харьяа дүүргүүдийн Цэргийн штаб гуравдугаар дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор бүртгэж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу сонгон шалгаруулж, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулна.

"Оюутан цэрэг"-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамрагдах оюутнуудыг 2018 оны гуравдугаар сарын 2-10-ны өдрүүдэд бүртгэх бөгөөд оюутан дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай.

Үүнд:

1. Иргэний үнэмлэх

2. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

3. Оюутны үнэмлэх

4. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /сүүлийн жилийн даатгал төлөгдсөн байх/

5. Сургуулийн тодорхойлолт /сургуулийн захиргаанаас "Оюутан цэрэг" сургалтанд хамрагдах зөвшөөрлийн хамт /

6. Сурлагын дүнгийн хүснэгт /сурлагын голч дүн 2.8 аас дээш байх/

7. Сургалтанд хамрагдахыг хүссэн өргөдөл

8. Флюрын /Цээжний зураг авхуулсан байх/

9. Биохимийн шинжилгээ хийлгэж хариуг авсан байх

10. Цусны шинжилгээ хийлгэж хариуг авсан байх

Жич: 18 настай оюутан нь 2000 оны 3-р сарын 10 наас өмнө төрсөн байх.

БҮРТГЭЛ ЯВАГДАХ ГАЗАР:

-Баянгол дүүрэг- Дүүргийн хүүхэд хөгжлийн төв

-Баянзүрх дүүрэг- Дүүргийн ЗДТГ-ын хурлын танхим

-Сонгинохайрхан дүүрэг- Дүүргийн ЗДТГ-ын байранд

-Сүхбаатар дүүрэг- Дүүргийн ЗДТГ-ын нэг үйлчилгээний байранд

-Хан-Уул дүүрэг- Дүүргийн соёлын ордонд

-Чингэлтэй дүүрэг- Дүүргийн ЗДТГ-ын байр