Монгол Улсын Их Сургууль /МУИС/-ийн ном сан өчигдрөөс эхлэн 24 цагаар ажиллаж эхэлжээ.

Тодруулбал, Оюутнуудын шалгалтын үеэр буюу энэ сарын 23-27-ны өдрүүдэд тус сургуулийн номын сангийн нэг цэгийн үйлчилгээний хэсэг 24 цагаар ажиллаж байна.