Стандартын хэрэгжилтийг хангуулах сургалт өчигдөр боллоо. 

Тодруулбал, Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, тоосжилттой холбоотой Монгол Улсын стандартууд, түүний хэрэгжилтийг хангуулах, уул уурхай болон тоос бүхий ажлын байртай үйлдвэрүүдэд стандартыг тогтмол хэрэглээ болгох зорилгоор МХЕГ, Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо, ХБНГУ-аас хэрэгжүүлж буй төсөлтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчдад багаж төхөөрөмжийн ашиглалт, хэмжилт хийх, сорьц цуглуулах, үнэлэх, хамгаалах хэрэгслийн сонголт болон хэрэглээ, тоосны өртөлтийг бууруулах, өвчлөлөөс хамгаалах талаар мэдээлэл өгчээ.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн статистик мэдээгээр мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 58.6 хувь нь тоосны шалтгаантай байдаг аж. 

Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, ХБНГУ-ын Физик Техникийн Хүрээлэнгээс хэрэгжүүлсэн “Уурхайн салбарын чанарын дэд бүтцийг бэхжүүлэх нь” төслийн дэмжлэгээр 2015-2017 оны хооронд ажлын байранд тоосны хэмжилт хийх, амьсгал хамгаалах хэрэгсэл сонгох, тоосны өртөлтийг бууруулах үйл ажиллагааг зохицуулсан MNS 6654:2017, MNS 6656:2017, MNS 6657:2017, MNS 6658:2018, MNS ISO 7708:2016 стандартуудыг боловсруулан батлуулсан юм.


Эх сурвалж: МХЕГ