Улсын дээд шүүхийн шүүгч Ц.Зоригийг чөлөөлөх тогтоолыг Ерөнхийлөгчид хүргүүлсэн байна. Түүний өндөр насны тэтгэвэрт гарах хугацаа болсон тул ШЕЗ-өөс чөлөөлөх тогтоол гарган, Ерөнхийлөгчид хүргүүлжээ. 

Тэрбээр 2010 оны арваннэгдүгээр сарын 5-ны өдрөөс 2019 оны гуравдугаар сарын 28-ныг хүртэл Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байгаад Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас нь чөлөөлөөд байсан билээ. 

Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлтээ гаргасан шүүгч Ц.Зоригийг Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлсөн Ерөнхийлөгчийн зарлиг гарсан байна. 

Түүнчлэн ШЕЗ-ийн дарга Э.Батбаярын шийдвэрээр Хэргийн хөдөлгөөний ерөнхий зохицуулагч Б.Сарантуяатай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан байна. Б.Сарантуяа нь ШЕЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байгаад 2017 онд бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусгавар болсон юм. Түүнээс хойш тухайн үеийн ШЕЗ-ийн дарга Н.Лүндэндоржтой гэрээ байгуулан Хэргийн хөдөлгөөний ерөнхий зохицуулагч гэх албан тушаал хашиж байсан билээ.