Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан “Хүүхэд тээвэрлэх автобус ба үйлчилгээнд хяналт тавих” шалгалтыг нийслэлийн Тээврийн газраас зохион байгуулахаар боллоо.Тус шалгалт нь сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан автобусаар тав тухтай, аюулгүй тээвэрлэхэд тавигдах стандартын мөрдөлтыг хянан шалгах, дутагдлыг арилгуулах, зөрчил гарахаас сэргийлэх зорилготой юм.