Улсын хэмжээнд энэ сарын 17-ны байдлаар Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвд зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1157 яаралтай дуудлагыг хүлээн авчээ. Тэдгээрийн 104 (9.0%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1028 (88.9%) хачигт халдвар, 11(0.9%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 7(0.6%) боом, 6(0.5%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.