ХААН банкны АТМ-үүд болон зарим тооцооны төвүүд өнөөдөр ажиллахгүй, түр саатсан. Үүнтэй холбоотойгоор ХААН банк өнөөдөр уртасгасан цагаар ажиллахаа мэдэгдлээ.

Тус мэдэгдлийн хүргэж байна.