Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн өчигдрийн хуралдаанд Их тойрог төслийн 220кВ-ын Сонгино дэд станцаас 110кВ-ын Зайсан дэд станц хүртэлх 110кВ-ын 44км хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын танилцуулгыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын ерөнхий инженер Т.Оргил-Эрдэнэ хүргэлээ.

Тэрбээр “Их тойрог төслийн хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 мВА чадалтай дэд станц, 220 кВ-ын 5.8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөл барилга угсралтын ажил, Улаанбаатар хотын 220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас 110 кВ-ын Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 44 км хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажлуудад 2012 оноос эхлэн Эрчим хүчний барилга угсралтын трест ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

Уг төсөл арга хэмжээний ажлын явц 80 хувьтай хэрэгжиж байна. Олон жил яригдаж ирсэн 220/110/35 кВ-ын дэд станцыг ирэх долоодугаар сарын 1-нд байнгын ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн. 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажлыг ирэх аравдугаар сарын 15-нд ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна” гэв.

Мөн тодорхой шалтгаануудын улмаас хийгдээгүй зарим ажил байгаа талаар танилцуулгадаа онцолж хэллээ. Тухайлбал, 3.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур суурилагдсан, 24 км шугамын утас татах ажил хийгдсэн ба 0, 4, 6, 10, 35, 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамтай огтлолцсон хэсэг утас татах ажил хийгдээгүй мөн Хан-Уул дүүргийн 5, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх ажилбар нь газрын маргаантай асуудлаас шалтгаалан зогссон байдалтай байна. Түүнчлэн санхүүжилт бүрэн шийдэгдээгүйн улмаас хугацаа хоцорсон ажил байгаа аж. Санхүүжилт шийдвэрлэгдсэний дараа Ж.Батбаясгалан даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг, Барилга хот, байгуулалтын яам, Эрчим хүчний яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон бусад байгууллагуудын бүрэлдэхүүнтэй хамтарч угсралтын ажлыг эхлүүлэх хуваарь гаргаж, тухайн хуваарийн дагуу барилга угсралтын ажлын эхлүүлэхээр төлөвлөжээ.

Одоо байгаа 110 кВ-ын дэд станцууд 95-100 хувиар ачаалагдаж байгаа нь Улаанбаатар хотын цахилгааны найдвартай байдлыг хангаж чадахгүйд хүрч байна. Мөн шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хороолол, гэр хороолол айл өрхийн өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэглээг хангаж чадахгүй байдалд хүрсэн учир энэ дэд станц болон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг ашиглалтад оруулснаар энэ байдлыг арилгах чухал ач холбогдолтой юм байна.

Уг асуудлыг зөвлөлийн гишүүд хэлэлцэж, шаардлагатай байгаа санхүүжилтийг шийдвэрлэхийг НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга Н.Отгонбаярт даалгалаа. Мөн шугам сүлжээний асуудлыг шийдвэрлэж, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг холбогдох албаны хүмүүст үүрэг болгосон юм.