Баянзүрх дүүргийн гэр оронгүй зургаан өрхөд гэр хандивлав. Тус дүүргийн амжиргааны түвшин доогуур өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “МСS Asia Pacific Brewery” ХХК 28.5 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэхээр болсон бөгөөд эхний ээлжид зургаан өрхийг сонгон иж бүрэн гэр өглөө.