Туул гол дээгүүрх Сонсголонгийн 289.4 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил үргэлжилж байна.

Өнөөдрийн байдлаар нийт завсрын тулгуурын 12 худган суурийн их биеийн цутгалтын ажил бүрэн хийгдсэн. Захын 1 тулгуур, завсрын 2-13 тулгуур, завсрын 2-13 тулгуурын ригель цутгасан. Мөн Т хэлбэрийн дам нуруу 65 хийхээс 45, дугуй цохигч 580 хийхээс 295 тус тус хийгдсэн байна.

Үргэлжлүүлэн өвлийн улиралд дам нурууны угсралтын ажил хийгдэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Зургийг Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар