"Playtime Festival 2019" энэ сарын 5-7-ны өдрүүдэд үргэлжилж байна.

Тус фестивалиас гэрэл зургаар онцолж байна