Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн тархи хоорондоо тэс өөр. Юугаараа өөр вэ гэдгийг дараах зургаас харна уу.

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс зөвхөн гадаад төрхөөрөө ялгаатай байдаггүй. Сэтгэхдээ хүртэл өөр. Эрэгтэй хүмүүс өргөнөөр сэтгэдэг. Эрт дээр үеэс тэдний хамгийн гол үүрэг бол ан агнуур хийх байсан. Харин эмэгтэй хүмүүс гэрийнхээ гал голомтыг сахиж, хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж, нийгмийн харилцааг бий болгож сурсан. Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн тархийг скайнердаж үзсэний дараа хоорондох ялгааг батлан харуулжээ.

Пенсельваны Их Сургуулийн эрдэмтэд доктор Рагини Верматай хамтран 428 эрэгтэй, 521 эмэгтэйг хамруулсан судалгаа хийжээ.

Эрдэмтэдийн илрүүлсэн зүйл:

  • Эмэгтэй хүний баруун болон зүүн бөмбөрцөгийн холбоо илүү сайн,
  • Эрэгтэй хүмүүс мэдээллийг илүү хурдан хүлээн авч, боловсруулдаг. Учир нь урд болон хойд бөмбөрцөгийн холбоо илүү сайн хөгжсөн,
  • Эмэгтэй хүмүүс харах мэдээллийг илүү сайн хүлээн авдаг – нүүр, гадаад шинж тэмдэгүүд,
  • Эрэгтэй хүний тархин дахь мэдрэлийн холболт бүх эрхтнээр дамжин өнгөрдөг.

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн тархин дахь ялгаа нь төрөлхийн биш байсан бөгөөд нас явах тусам илэрч эхэлжээ. 13 наснаас доош насны охид, хөвгүүдэд бараг илрээгүй байна. Харин өсвөр үе буюу 13 наснаас 17 нас хүртэлх насны хооронд ил болж эхэлсэн байна.

Эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүмүүсийг бодоход мэдээлэл боловсруулах, бодлого бодохдоо илүү сайн байдаг. 

Харин эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүмүүсээс илүү ой тогтоолт, анхаарал сэрэмж, нийгмийн ур чадварыг эзэмшсэн байдаг гэжээ.